Billede: Pixabay, mohamed_hassan

Hvordan Bliver Man Dyrepasser?

For at du kan blive dyrepasser, skal du tage en dyrepasseruddannelse. Denne uddannelse kan du tage i hele Danmark i byerne: Odense, Aalborg, Mårslet, Kolding, Høng og Roskilde. 

På uddannelsen lærer du om adfærdsbiologi, dyrekroppen, dyrehold og dyrevelfærd. Herunder får du også naturfag, erhvervsøkonomi og smittebeskyttelse. 

Uddannelsen er med til at give dig en grundlæggende viden omkring professionel pleje, avl og pasning af dyr.

Den varierer fra 3 år 7 mdr. og 4 år 6 mdr, fordi det er afhængigt af, hvilken form for dyrepasser du vil være. 

Der er 4 former for dyrepasseruddannelser:

1. Zoologiske anlæg: 4 år og 5 måneder.

2. Forsøgsdyr: 4 år og 5 måneder.

3. Dyrehandel: 3 år og 7 måneder.

4. Hestemanager: 4 år og 6 måneder.

Uddannelsen er delt op i grundforløb, skole og praktik, hvor du skifter mellem de forskellige. Især skole og praktik kommer til at fylde meget efter grundforløbet, da du her veksler mellem det ene og det andet sted. Du kommer til at gøre brug af de færdigheder, du lærer i skolen, på praktikstedet. Det er derfor, man skifter mellem de to.

I forhold til praktiksted skal du selv finde et, da uddannelsen ikke tilbyder skolepraktik. 

Praktikken betyder faktisk så meget, at du faktisk kun kan få lov til at 2. grundforløb, hvis du har en kontrakt i hus med en virksomhed eller institution. Er det dog helt umuligt at finde et sted, er der en mulighed for at få en kvoteplads. Der er dog kun ganske få af disse.

Hele uddannelsen slutter med en afsluttende eksamen - en såkaldt svendeprøve.

Tak til Perlen Odense, der har ydet økonomisk støtte til udarbejdelsen af artiklen. Der kan du blandt andet bestille: Nuni Copenhagen. Herfra siger vi tusind tak.

danskarbejdsplads.dk