Billede: Pixabay, voltamax

Hvordan Bliver Man Sygeplejerske?

Du bliver sygeplejerske ved at tage en professionsbachelor, som varer 3½ år. Denne uddannelse kan du tage i hele Danmark, lige fra Nordjylland til Bornholm.

For, at du kan søge om at blive optaget på uddannelsen, skal du enten have en gymnasiel eksamen, en tilsvarende udenlandsk uddannelse, en erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent eller have minimum 9 måneders relevant erfaring. Herunder er der også visse fag, som skal være bestået med et vis snit.

Du kan søge ind på enten kvote 1 eller 2.

Når du læser til sygeplejerske, lærer du at komme tæt på mennesker og at formidle, udføre, lede og udvikle sygepleje. Herunder lærer du også at agere rigtigt i forskellige livssituationer, som patienter, pårørende eller lignende står i. 

Alt det, du lærer teoretisk, kommer du også til at afprøve i praksis, da du kommer i praktik flere gange i løbet af uddannelsen.

Du lærer at arbejde tværprofessionelt, hvilket vil sige, at du kommer til at tage initiativ, tage ansvar og koordinere med andre fagprofessionelle.

Når du er færdiguddannet kan du få arbejde både i den private og offentlige sektor. Du kan også arbejde både i Danmark og internationalt, samt generelle og højt specialiserede områder.

Jeg håber ovenstående har gjort dig klogere på, hvordan du bliver sygeplejerske.

Til slut vil sige stort tak til Perlen Odense, der har bidraget økonomisk til denne artikel. Hos Perlen Odense kan du shoppe blandt et stort og flot udvalg af marguerit produkter. Derfor er denne artikel ikke upartisk.

danskarbejdsplads.dk